“You Are Invited”

Wedding Design Experience 2019 l “Always A New Experience”

เราเชื่อว่า ความไว้วางใจในการทำงานเกิดขึ้นจาก ความจริงใจและมิตรภาพ พบกับการรีแบรนด์ ครั้งสำคัญของ Fleur By Rainforest

ขอเชิญร่วมพิสูจน์คุณภาพงานและการบริการ จากประสบการณ์ที่สัมผัสได้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนการตัดสินใจในวันสำคัญของคุณ

ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
ไม่มีการเรียกเก็บเงินมัดจำหน้างาน

ทำนัดก่อนใครวันนี้ เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า by Appointment Only

***เนื่องจากการจองคิวงานขึ้นอยู่กับคิวว่าง (Booking Base on Availability and First Reserve First Serve) กรุณาเช็คคิวงานก่อนการทำนัด

หมายเลขติดต่อ 09-4947-8926, 06-3269-3835
เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด 
วันที่จัดงาน | 5 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดงาน l Rainforest Studio ซอย ลาดพร้าว 101 ซอย 39

No Comments

Leave a reply